Hae sivustolta

Malli IT-kulttuurin muutokseen

Cloud Insights / Lukuaika 2 min
Julkaistu
Myynti
Ota yhteyttä

Liiketoiminta tarvitsee IT:n kokonaisulkoistuksen kuoleman. Unohdetaanpa pilvi hetkeksi ja mietitään, onko organisaatiossa tarvetta ketterälle, vaiheistetulle ja kustannustehokkaalle muutosmallille, jolla kokonaisinfrastruktuuri toimii hallitusti, turvallisesti ja saavutettavasti? Ihan varmasti on.

IT:n kokonaisulkoistus on hiipumassa Suomen markkinoilta. Isoilta toimijoilta puuttuu ketteryys ja palvelukokonaisuuden hallinta. IT:n tulevaisuus on ketterässä kehitysmallissa ja mietityssä kokonaisarkkitehtuurissa. Tulevaisuutta on myös oikea kumppani oikeassa paikassa.

Uusi IT-kumppani hallitsee kokonaiskuvan

Mitä uudenlainen IT-kumppani tekee? Ymmärtää kokonaiskuvan. Miettii infran ja palvelut liiketoimintalähtöisesti. Pyrkii siihen, että liiketoiminta voi tilata sovelluksia ja palveluita mielin määrin, mutta IT:n asettamien ehtojen ja mallien mukaisesti. Sellaista IT-kumppanin palvelun pitäisi olla – huolehtimista siitä, että organisaation kokonaiskehitys ei pysähdy siihen, että kumppani ei osaa toteuttaa nykymaailmassa tarvittavaa taustatukea ja kehitysmalleja.

Sovelluskehittäjien into käyttää uutta teknologiaa on hyvä juttu, mutta se ei toimi, jos käyttäjäorganisaation IT ei ole siihen valmis eikä sovelluksen vaatimia teknologioita ole vielä käytössä.

Liiketoiminta menee edellä

Liiketoiminta sanelee sisällön ja sen, mitä tehdään. IT on vastuussa siitä, miten asiat tehdään. Molempien tahojen tulee toimia yhteistyössä ja kehittää liiketoimintaa eteenpäin – mutta hallitusti, tietoturvallisesti ja oikein. Koko organisaation pitää olla samalla viivalla ja ymmärtää (tai luoda) yhteinen digistrategia.

Organisaation tulee määritellä liiketoiminnan kehityksen lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet ja tietohallinnon/infrastruktuurin suuntaviivat.

Palvelukokonaisuuden saatavuus ja seuranta on mahdollista. Budjetit ja kustannustehokkuus kiinnostavat kaikkia organisaatioita, joten on syytä siirtyä kokonaiskulutuksen seurantaan ja poistaa päällekkäisiä kustannuksia. On oleellista tietää, miten digipalvelut tuottavat ja mitä niillä saadaan aikaan. Mutta sitä ei tehdä virtuaalikoneiden tai tikettien hintoja seuraamalla, vaan kehittämällä omaa toimintaa sellaiseksi, että kustannukset muodostuvat käytön – ja hyödyn mukaisesti.

Ajattele erilailla eteenpäin

Esimerkkinä toimii merkittävä asiakkaamme, jonka liiketoiminta tulee oleellisesti muuttumaan. Ennakoiden tulevaa, he siirtyivät juuri kokonaisulkoistuksen mallista useaan eri kumppaniin. Meidän roolimme on ymmärtää sekä sovelluskehityksen että liiketoiminnan muutokset ja rakentaa, ylläpitää sekä kehittää palvelualustoja sen mukaisesti. Asiakkaamme on luonut uuden, nykymaailmassa toimivan kumppanikentän ja oleellisesti muuttanut IT-kulttuuriaan vallitsevan ja tulevaisuuden mallin mukaiseksi.

Moderniin infrastruktuuriin osittain pilven kautta on monta reittiä ja monta sisäänpääsyä. On hyvä tunnistaa oman organisaation tarve ja kypsyys sekä ymmärtää IT:n tämän hetken murrostila. Modernin tietohallinnon tehtävä on olla hallittu mahdollistaja.

Suositut artikkelit

Cloud Badass - Azure-webinaariOps ❤ Devs – sovelluskehittäjä, näin kesytät Azuren IaaS, CaaS, PaaS, FaaS, SaaS – mitä mikäkin tarkoittaa? Cloud Badass - Azure-webinaariMiksi ja milloin kannattaa valita Azure ja julkipilvi?