Hae sivustolta

FinOps

Näkymää ja hallintaa pilven kustannuksiin.

FinOps on kehittyvä pilven talouden hallinnan malli. Se mahdollistaa liiketoiminnan arvon kasvattamisen auttaen IT:tä, taloushallintoa ja liiketoimintaa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Viitekehyksen tarkoitus on tuoda läpinäkyvyyttä, selkeyttä ja hallintaa pilvikustannuksiin läpi organisaation.

Kysy lisätietoja

Tomi Viinikainen
+358 50 373 0217
tomi.viinikainen@loihde.com

FinOps Onrego

FinOps;n ydin koostuu kolmesta osa-alueesta

Inform – Näkyvyys ja kustannusten jakauma

Optimize –  Säännöt ja käytännöt

Operate – Jatkuva kehitys ja operaatiot

FinOpsin periaatteet

Tärkeä osa FinOpsia on julkipilven hallintamalli, Governance. Hallintamalliin tuodaan mukaan pilvibudjetti, KPI-mittarit sekä kustannusten- ja vastuunjakomalli. Hallintamalli myös ohjaa operaatioita, sillä siinä määritellään seuranta ja tag-käytännöt.

FinOpsissa osastojen ja tiimien tulee tehdä yhteistyötä ja jokainen ottaa vastuun omasta pilvikulutuksestaan. Keskitetty tiimi hyödyntää FinOpsia, mutta raporttien tulee olla helppolukuisia ja ajantasaisia, ja päätösten tulee olla pilven liiketoiminta-arvoon perustuvia.

Kustannusajattelu ulottuu kustannustenseurannasta infrastruktuurin perustamiseen ja aina sen käytettävyyden varmistamiseen asti. FinOps-mallissa hyödynnetään kustannus / käytettävyys -ajattelua, jotta liiketoimintakriittiset resurssit kahdennetaan (Disaster Recovery) mutta osa resursseista suojataan varmuuskopioin tai datan kahdentamisen työkaluilla.

Informointi koostuu tiedon levittämisestä. FinOps-ohjatussa julkipilvessä tiedät sekä mistä kustannukset koostuvat, että miten ne jakautuvat eri liiketoimintayksiköiden ja sovellusten välillä. Tämä tieto esitetään ymmärrettävästi ja tavoitteisiin sitoen, ilman että hallintatyökaluja pitää itse osata käyttää.

Optimointi sisältää etenkin suorituskykyyn, ajoaikaan, kapasiteettiin ja hankintaan liittyvät toimenpiteet. Lisäksi huomioidaan pilvikohtaiset työkalut kuten Azuren varaukset (Reserved Instances) ja omien lisenssien käyttöoikeudet (Azure Hybrid Use Benefit).

Operaatioissa hallintamallin ja optimoinnin käytännöistä muodostetaan sääntöjä. Näin voidaan havainnoida poikkeamia ja reagoida uusiin sekä käsin että automaatiolla perustettaviin resursseihin.

Miten eteenpäin?

Autamme organisaatiotasi FinOpsin kanssa. Nakkaa meille yhteyttä ja aloitetaan suunnittelemaan organisaatioosi sopivaa ratkaisua.

Kysy lisätietoja
=
Miten näitä tietoja käsitellään? Tutustu tietosuojaselosteeseemme.