Hae sivustolta

Mikä on pilven todellinen arvo?

Cloud Insights / Lukuaika 3 min
Julkaistu
Jussi Vento
Chief Marketing Officer

Koronapandemia on kiihdyttänyt julkipilven käyttöönottoa. LogicMonitorin globaalin Cloud 2025 -selvityksen mukaan 87 prosenttia IT-päättäjistä koki, että korona tulee kiihdyttämään merkittävästi pilveen siirtymistä.

Etämoodiin siirtyminen oli taatusti helpompaa yrityksille, joilla oli jo entuudestaan jalkaa pilven puolella, kuin niille, jotka vasta pohtivat pilveen siirtymistä.

Etämoodissa pilviteknologian arvo on osoittautunut ilmeiseksi. Moni on tuskin vakavissaan miettinyt esimerkiksi videoneuvottelujärjestelmän virittämistä omaan konesaliinsa. Teamsit, Zoomit ja vastaavat tarjoavat suoraan pilvestä toimivia sekä kustannustehokkaita ratkaisuja.

Vaikka pilviteknologian ja eritoten tuottavuustyökalujen merkitys on kasvanut, transformaatio on edelleen vasta aluillaan.

Monelle yritykselle tuottavuustyökalut edustavat pilvisiirtymän ensimmäistä askelta, mutta omien sovellusten ja datan modernisoinnin osalta elämme transformaation alkuvaiheita.

Useiden arvioiden mukaan yritysten työkuormista vain 20-40 % pyörii pilvessä.

LogicMonitorin edellämainitussa selvityksessä IT-päättäjät arvioivat, että pandemian jälkeen työkuormien osuus julkipilvessä tulisi olemaan 28 % luokkaa.

Tahtotilaa tuntuisi löytyvän, mutta monilla yrityksillä pilvisiirtymä ei ole edennyt toivotulla tavalla; pilven arvo ei ole realisoitunut eikä pilven hyötyihin ole päästy käsiksi.

Mistä tämä johtuu? Jotta voimme vastata tähän kysymykseen, meidän täytyy ensin puhua hieman pilven todellisesta arvosta.

Mistä arvo rakentuu?

Jos julkipilveä ajatellaan puhtaasti halvempana vaihtoehtona konesalille ja ylipäätään vain palvelimina jonkun toisen tiloissa, olemme kaukana pilven todellisesta potentiaalista.

Kustannussäästöt ovat pilviteknologian kiistaton hyöty, mutta se on vain yksi osa pilven arvoa.

Kun pilveä ajatellaan vain teknologiana, se on juuri sitä.

Mutta, kun mindsettiä hieman tuunataan ja pilvi nähdään ennen kaikkea liiketoiminnan mahdollistajana, pilvi on muutosta ja transformaatiota.

Tekninen velka usein jarruttaa transformaatiota ja velka täytyy toki korjata, mutta teknologisten ratkaisujen motivaatioiden, tarpeiden ja unelmien täytyy kummuta liiketoiminnasta.

Pilven todellinen arvo syntyy mahdollisuudesta rakentaa muutosta, ja eritoten mahdollisuudesta vastata organisaation toimintaympäristön muutoksiin.

Kun on aika kasvaa, onko teknologian rooli rajoittava, tukeva vai kirittävä?

Miten arvoa rakennetaan?

Pilvi ei ole vain IT:n asia. Paras pohja arvon rakentamiselle syntyy IT:n ja liiketoiminnan yhteispelistä. Arvoa kannattaa lähteä rakentamaan käyttötapausten ja -tarkoitusten kautta.

Pohtikaa ainakin seuraavia teemoja, kun lähdette miettimään pilviteknologian laajempaa käyttöä ja arvon rakentamista.

Palvelumallit ja vastuun jakaminen

Pilven tunnetuimmat palvelumallit ovat IaaS, PaaS ja SaaS. Eri palvelumallien kohdalla on erityisen tärkeää ymmärtää miten vastuunjako toimii. Esimerkiksi SaaS-palveluiden kohdalla vastuullesi jää informaatio ja data, laitteet sekä tilien ja käyttäjien hallinta.

Millaisia räätälöintitarpeita tulee vastaan nyt tai tulevaisuudessa? SaaS-palveluiden kohdalla räätälöitävyys on heikompaa. Rajapintoja varmasti löytyy, mutta uusien ominaisuuksien lisääminen ei välttämättä onnistu.

PaaS-palveluiden avulla voit rakentaa pilvinatiiveja sovelluksia, mutta sovelluksen ylläpito jää teidän vastuulle. Lue lisää pilven palvelumalleista.

Oheinen Microsoftin kaavio avaa hyvin tätä vastuunjakoa.

Azure and the shared responsibility model: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/shared-responsibility

Pilven kustannusrakenne

Hyperskaalan pilvialustojen kustannukset perustuvat pay-as-you-go -malliin. Eli maksat palveluista käytön mukaan. Hinnoittelut ja laskurit löytyvät helposti. Mutta, homma ei ole ihan näin yksinkertaista.

Palveluntarjoajilta löytyy erilaisia sopimusmalleja, joilla pääsee kiinni ihan merkittäviin kustannushyötyihin. Azure Reserved Instance on hyvä esimerkki tästä.

Isoja tekijöitä kustannusten muodostumisessa ovat arkkitehtuuri, tekemisen tavat ja ylipäätään työkuormien käsittely.

Virtuaalikoneen mittarin on turha antaa raksuttaa, jos ei ole mitään prosessoitavaa. Ja on turha valittaa käytännöistä, jos niitä ei ole kunnolla määritelty hallintamallin avulla.

Katso webinaari, jossa käsittelemme pilven sekä Azuren kustannuksia ja kustannusten hallintaa.

Pilvi ei ole vain migraatioita

Pilvi on paljon muutakin kuin vain työkuormien siirtelyä pilveen. Kuorman siirtäminen paikasta toiseen tuskin aiheuttaa suurta muutosta.

Kun puhutaan transformaatiota, käsite täytyy ymmärtää laajemmin.

Parhaimmillaan pilvi luo täysin uudenlaiset raamit IT:n tekemiselle sekä IT:n ja liiketoiminnan yhteistyölle. Pilven modernit tietotekniset kyvykkyydet ja laskennalliset tehot voivat auttaa liiketoiminnan tehostamisessa tai kokonaan uudenlaisten palveluiden toteuttamisessa.

Arvio omasta osaamisen tilasta ja kehitystarpeista

Kun tekemisen tapa muuttuu, taidot ja osaaminen vaativat päivitystä. Perinteiset IT-infran operointitaidot eivät riitä pilvimaailmassa.

Arvioikaa rehellisesti omaa osaamistanne ja miettikää missä asioissa tarvitsette kumppaneiden apua. Huomioikaa, että pilvialustat ja -teknologiat kehittyvät jatkuvasti, joten osaamisen kehittämisen pitää myös olla jatkuvaa.

Yksi vaihtoehto osaamisen jatkuvaan kehittämiseen on Pilvivalmennus-koulutusohjelma.

Hyödyntäkää valmiita viitekehyksiä

Hyvä uutinen on se, että ette ole tässä veneessä yksin. Ettekä myöskään ole ensimmäisiä.

Esimerkkejä ja parhaita käytäntöjä pilvipalveluiden käyttöönotosta löytyy runsaasti. Tutustukaa esimerkiksi Microsoftin Cloud Adoption Framework for Azure -viitekehykseen.

Hyödyntäkää jo olemassa olevaa ja välttäkää pahimmat sudenkuopat.

Ensimmäinen käyttötapaus

Kaiken fiilistelyn, huurustelun ja strategisoinnin jälkeen on tärkeää valita ensimmäinen konkreettinen pilviprojekti. Viekää projekti maaliin ja ottakaa kaikki mahdolliset opit talteen.

Cloud-first vai business-first?

Monet yritykset ovat valinneet cloud-first strategian. Eli kun mietitään uusien IT-palveluiden käyttöönottoa, pilvi on ensisijainen vaihtoehto. Miten varmistetaan, että uusi palvelu ja teknologinen ratkaisu tukee liiketoimintaa nyt ja jatkossa?

Tämä on pilvistrategian tonttia. Pilvistrategian avulla ohjataan teknologisia valintoja ja varmistetaan, että suunta on varmasti yhteinen. Lue lisää pilvistrategiasta.

Saat enemmän arvoa pilvellesi, kun laitat teknologian palvomaan liiketoimintaa.

Suositut artikkelit

Cloud Badass - Azure-webinaariOps ❤ Devs – sovelluskehittäjä, näin kesytät Azuren IaaS, CaaS, PaaS, FaaS, SaaS – mitä mikäkin tarkoittaa? Cloud Badass - Azure-webinaariMiksi ja milloin kannattaa valita Azure ja julkipilvi?