Hae sivustolta

Pioneeri pilveistämisessä ja pilvialustoissa

Blogi Cloud Insights / Lukuaika 2 min
Jarno Mäki
Julkaistu
Jarno Mäki
Chief Executive Officer

Kristallipallo vireessä – pilven pioneeri

Onregon perustamisesta on 10 vuotta. Näin jälkikäteen voi todeta että kristallipallo oli tuolloin vireessä. Onregon perusajatus on ollut päivästä yksi lähtien auttaa asiakkaita pilveen ja auttaa heitä elämään siellä. Tuosta päivästä on kulunut 10 vuotta. Voidaankin rehellisesti todeta Onregon olleen yksi pioneereistä pilveistämisessä. Onregon DNA:ta on ollut alusta alkaen ollut halu tehdä asiat aiempaa järkevämmin ja pilvipalvelut ovat olleet keino yhtiön toteuttaa itseään. Kuluneen kymmenen vuoden aikana on nähty julkisien pilvipalveluiden, kuten Amazon AWS:n, Microsoft Azuren ja Google Cloud Platformin, kehittyminen ja kasvu, sovelluskehityksen merkityksen lisääntyminen, sekä asiakkaiden mielipiteiden ja käsityksien merkittävän muuttumisen. Kuluneen vuoden aikana kiinnostus, vauhti ja tahtotila pilveistymiselle on kiihtynyt entuudestaan, esimerkiksi syistä joita käsiteltiin tässä blogiartikkelissa: https://onrego.fi/julkipilvi-auttaa-varautumaan-tulevaisuuteen/.

Vielä 10 vuotta sitten useille asiakkaille joutui argumentoimaan miksi palveluiden hankkiminen pilvestä on järkevää. Ymmärryksen lisääntymisen kautta ei pelkästään hyväksyntä pilvipalveluille ole muuttunut, mutta myös kyvykkyys ostaa ja hallita. Vielä viisi vuotta sitten oli nähtävissä IT-organisaatioiden haaste jossa homma ei ollut hallinnassa. Sovelluskehitystiimit olivat alkaneet johtaa maailmaa ja tekemään IT-hallintojen puolesta päätöksiä mille alustoille ja teknologioille uudet sovellukset rakennetaan. Kuluneen viiden vuoden aikana IT-hallinnot ovat saaneet otteen takaisin hallintomallien myötä.

Tällä hetkellä näemme voimakasta kysyntää pilvitransformaatioille, joissa halutaan joko hallitusti ja suunnitellen tai jopa välittömästi siirtää työkuormia pilveen. Vastaavasti kaiken uuden kehitys tapahtuu aiempaa voimallisemmin julkiseen pilveen, mikä puolestaan lisää tarvetta hallita kustannuksia ja varmistaa tietoturvaa. Lisäksi osaamisen kehittäminen, Cloud Competence Centerien pystytys, ja kaikenlainen pienkehitys on kasvattanut tarvettaan valtavasti.

Mitä kristallipallo näyttää seuraavaksi?

Kristallipallo näyttää entisestään kiihtyvää kysyntää pilveistymiselle ja cloudissa elämiselle. Seuraavan viiden vuoden kuluessa jopa 60 % organisaatioista saattavat olla ”full cloud” organisaatioita. Pilvitransformaatioiden ja legacy-työkuormien siirtäminen pilveen tulee varmasti kiihtymään, sekä erilaiset hybridiratkaisut, jossa julkista pilveä käytetään disaster recovery -tyyppiseen käyttöön, jolla varmistetaan organisaation suorituskyky myös poikkeustilanteissa. On nähtävissä, että organisaatiot edellyttävät hallittua pilvitransformaatiota ennen  legacy-sovelluksien modernisointia – tarkoittaen että ennen legacy-sovelluksien modernisaatiota on mietitty strategia, tehty nykytilan analyysi, suunniteltu arkkitehtuuri, päivitetty hallintamalli ja rakennettu landing zone. Myös ylläpito sovelluksien ja työkuormien päädyttyä julkiseen pilveen pitää olla mietittynä.

Julkisen pilven käytön kasvaessa korostuvat erityisesti kustannusten hallinta ja optimointi (FinOps), sekä riittävän tietoturvan merkitys. Harvalla organisaatiolla on FinOps praktiikka, vaikka siitä voisivat hyötyä likipitäen jokainen.

Samalla myös osaaja- ja osaamispula lisääntyvät asiakasorganisaatioissa ja tarve erilaisille osaamisen kehityspalveluille, sekä ennalta varatuille asiantuntijaresursseille, kasvavat.

Tätä nykyä noin 70 %:lla isommista organisaatioista on cloud-operaatioiden pyörittämiseen Managed Cloud -kumppani, mutta vain noin 10 %:lla toiminta on ”ammattimaista”. Kristallipallon mukaan osa organisaatioista tulee jatkossakin ylläpitämään julkisen pilven alustoja ja siellä olevia työkuormia itse, mutta ammattimaisesti toteutetun CloudOpsin suhdeluku lukee vääjäämättä kasvamaan kun julkisen pilven merkityksellisyys työkuormien siirtyessä pilveen lisääntyy.

Kristallipallo ennustaa myös että kiire ei tule vähenemään ja sitä kautta hankinnan helppous ja mutkattomuus toimittajien kanssa nostavat prioriteettiaan.

Suositut artikkelit

Cloud Badass - Azure-webinaariOps ❤ Devs – sovelluskehittäjä, näin kesytät Azuren IaaS, CaaS, PaaS, FaaS, SaaS – mitä mikäkin tarkoittaa? Cloud Badass - Azure-webinaariMiksi ja milloin kannattaa valita Azure ja julkipilvi?