Hae sivustolta

Virtuaalikone eli Virtual Machine eli VM

Laskenta / Lukuaika 2 min

Virtuaalikone engl. Virtual Machine ja lyhennettynä VM on virtuaalinen tietojenkäsittelyresurssi, toisin sanoen virtuaalinen tietokone. Virtuaalikone käyttäytyy aivan samoin tavoin kuin fyysinen tietokone tai palvelin.

Virtualisointi tarkoittaa, että fyysiset tietojenkäsittelyresurssit muutetaan loogisiksi resursseiksi. Fyysisen tietokoneen päälle luodaan abstraktiokerros. Yksi fyysinen tietokone voi samanaikaisesti ajaa useampaa virtuaalikonetta.

Virtuaalikoneet toimivat omina erillisinä kokonaisuuksina eli ovat ositettu erilleen fyysisen tietokoneen muista järjestelmistä. Tämä tarkoittaa, että virtuaalikoneen sisällä ajettu sovellus ei ole tekemisissä isäntäkoneen käyttöjärjestelmän kanssa.

Isäntäkoneen resurssien allokoimiseen käytetään hypervisor-ohjelmistoja, joiden avulla voit ajaa samaan eri käyttöjärjestelmiä eri virtuaalikoneissa. Hypervisor-ohjelmisto luo abstraktiokerroksen fyysisen koneen päälle ja jakaa resurssit useamman virtuaalikoneen välillä. Esimerkki tällaisesta ohjelmistosta on Microsoftin Hyper-V.

Lähde: What is a virtual machine (VM)? (https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-a-virtual-machine/)

 

Virtuaalikoneita käytetään esimerkiksi:

  • Pilvipohjaiseen sovelluskehitykseen ja sovellusten julkaisuun
  • Varmuuskopiointiin
  • Legacy-sovellusten ajamiseen vanhemmilla käyttöjärjestelmillä
  • Kehitys- ja testaysympäristöjen pystyttämiseen

Virtualisoinnin hyödyt

Virtualisoinnin hyöty on fyysisen koneen resurssien tehokas allokointi. Eli koneen suoritin, muisti ja tallennustila voidaan jakaa useamman virtuaalikoneen kesken ja näin isäntäkoneen resurssit saadaan tehokkaasti käyttöön.

Ajatellaan esimerkiksi seuraavaa skenaariota. Yrityksesi omassa konesalissa on kolme palvelinta. Jokaisella palvelimella on oma dedikoitu tehtävä. Yksi palvelimista on omistettu sähköposteille, yksi palvelin on omistettu yrityksen verkkosivustolle ja yhdellä palvelimella pyöritetään legacy-sovelluksia. Jokainen palvelin käyttää vain 25 % kapasiteetistaan eli valtaosa palvelimen potentiaalista jää täysin käyttämättä.

Virtualisoinnin avulla voit luopua kokonaan ainakin yhdestä palvelimesta. Voit pyörittää sähköpostipalvelinta ja legacy-sovelluksia samalla palvelimella hyödyntämällä virtualisointiteknologiaa. Näin pääset välittömästi eroon yhden palvelimen käyttö- ja ylläpitokustannuksista.

Virtuaalikoneet toimivat itsenäisesti, joten niiden siirtäminen myöhemmin koneelta toiselle onnistuu helposti.

Virtuaalikone ja pilvi

Virtuaalikoneet liittyvät hyvin olennaisesti pilviteknologiaan ja pilvialustoihin. Ne lasketaan IaaS-palveluiden joukkoon yhdessä muiden IT-infrastruktuurin peruspalikoiden – palvelimet, tallennustila, verkot, käyttöjärjestelmät – kanssa. Lue lisää pilven palvelumalleista.

Kun perustat virtuaalikoneen pilviportaalissa, lainaat palveluntarjoajan datakeskuksessa sijaitsevan palvelimen resursseja.

Yksi esimerkki pilven virtuaalikone-palvelusta on Azure Virtual Machine, jonka avulla voit pystyttää virtuaalikoneita Windows- tai Linux-käyttöjärjestelmällä.

Virtuaalikone vs. konttiteknologia

Konttien perusajatus on osittain sama kuin virtuaalikoneiden. Konttiteknologiassa sovellus riippuvuuksineen paketoidaan konttiin. Kontti sisältää kaiken, mitä tarvitaan yksittäisen sovelluksen tai mikropalvelun ajamiseksi.

Toisin kuin virtuaalikoneilla, konttiin ei paketoida käyttöjärjestelmää. Kontit hyödyntävät isäntäkoneen käyttöjärjestelmää. Tämä tekee konteista huomattavasti virtuaalikoneita kevyempiä paketteja.

Suositut artikkelit

Cloud Badass - Azure-webinaariOps ❤ Devs – sovelluskehittäjä, näin kesytät Azuren IaaS, CaaS, PaaS, FaaS, SaaS – mitä mikäkin tarkoittaa? Cloud Badass - Azure-webinaariMiksi ja milloin kannattaa valita Azure ja julkipilvi?