Hae sivustolta

Investoitko IT- rautaan vai osaamiseen?

Cloud Insights / Lukuaika 2 min
Julkaistu
Myynti
Ota yhteyttä

Hyvä tietohallinnosta vastaava, saatko valitulta kumppanilta vastinetta?

Yrityksen perinteinen IT-infrastruktuuri perustuu useassa tapauksessa omaan ympäristöön hankituista verkon aktiivilaitteista, palvelimista, liiketoimintasovelluksista, tietokoneista ja puhelimista yms. Vuosien saatossa omasta IT-ympäristön tuki- ja ylläpidosta on luovuttu tai koko infrastruktuuri ja ympäristö on kilpailutuksen jälkeen ulkoistettu voittaneelle kumppanille ylläpidettäväksi. Tällä ratkaisulla on haettu suoria säästöjä IT-kuluissa, mahdollisesti myös palvelulaadun parantamista sekä pyritty saamaan skaalautuva toimintamalli, jolloin yritys on pystynyt keskittymään puhtaasti omaan osaamisalueeseensa.

Asiakas odottaa, että valitun toimittajan odotetaan tuovan innovatiivista ajatusta, palvelun laadun parantamista ja liiketoiminnallista kasvua yhdessä Asiakkaan kanssa.

Ylläpito, valvonta ja palvelun laadun vastuu on valitulla toimittajalla.

Miksi Asiakas ei ole tyytyväinen?

Olen vuosien ajan keskustellut usean eri IT-päättäjän kanssa aiheesta sekä erilaisista toimintamalleista, joilla IT-palveluita hankitaan. Kuherruskuukausien jälkeen huomataankin seuraavat aiheet:

Toimittajalta saatava palvelun taso ei vastaa odotuksia.

Pyyntöihin vastataan hitaasti.

Kommunikointi ei ole kaksisuuntaista – siis vuorovaikutus puuttuu.
Koetaan, että kuukausittain maksettavalle rahalle ei saadakaan vastinetta. Näin ei välttämättä aina ole mutta yllättävän useasti aihe nousee esille.

Toivotaan lisää avoimuutta ja tämän lisäksi kehitystä, kilpailukykyä, kustannus-tehokkuutta ja ennen kaikkea läpinäkyvyyttä.

Cloudsourcing

Uusi mahdollisuus vanhalle outsourcing-mallille. Modernisoimalla toimintatapojen lisäksi IT-infrastruktuuria sekä ajattelemalla uudella tavalla ja haastamalla kumppaneita voidaan saada loppukäyttäjäkokemus reilusti positiivisen puolelle ja yrityksen IT-kuluja laskettua huimasti.

Uudessa cloudsourcing-mallissa perinteinen IT-ympäristö siirretään omasta tai kumppanin konesalista suoraan pilvipalveluun. Pilvestä hankittu infrastruktuuri tarjoaa aina viimeisimmät palvelimet sekä skaalautuvan ja joustavan ympäristön, tietysti tietoturvasta tinkimättä.

Lisäksi ympäristön käytöstä veloitetaan vain ja ainostaan se miten sitä kulutetaan – pay-as-you-go -mallilla. Siirrytään siis palveluiden omistamisesta palveluiden hallinnan malliin.

Miksi modernisoida?

Väitän, että vain investoimalla uuteen voit säästää. Vanhentunut palvelinrauta, server-versiot ja valvontaratkaisut sekä muut yrityksen liiketoimintaan liittyvät tärkeät tekijät eivät ole täysin aina asiakkaan tiedossa, jolloin tulee maksettua turhasta tai ei ole varmuutta edes mistä maksetaan.

Rohkeasti miettimällä ja haastamalla uudella tavalla ajattelevia toimittajia, jotka ovat erikoistuneet pilvipalveluiden toimittamiseen, voidaan puhua jatkossa merkittävistä säästöistä.

Esimerkki säästöistä – karkea laskelma

Yritys X halusi kokeilla, mitä tässä tapauksessa kumppanin konesalista hankittu IT-ympäristö tarkoittaisi pilvessä ja millaisia käyttökokemuksia sillä saataisiin.

Perustimme ympäristön pilveen samanlaisena kuin mitä se oli aikaisemminkin. Asiakas huomasi, että pilvessä oleva ympäristö toimii nopeammin ja laatu on tasaisempi.

Veimme koko palvelun pilveen ja kuukausittaiset säästöt olivat luokkaa 65-70% halvemmat.

Haluatko olla organisaatiosi sankari, joka haastaa perinteisen ajattelun uudella mallilla?

Suositut artikkelit

Cloud Badass - Azure-webinaariOps ❤ Devs – sovelluskehittäjä, näin kesytät Azuren IaaS, CaaS, PaaS, FaaS, SaaS – mitä mikäkin tarkoittaa? Cloud Badass - Azure-webinaariMiksi ja milloin kannattaa valita Azure ja julkipilvi?