Hae sivustolta

Mitä on CloudOps?

Cloud Insights / Lukuaika 2 min
Julkaistu
Jussi Vento
Chief Marketing Officer

DevOps on merkittävästi muuttanut sovelluskehityksen maailmaa. Jatkuvan tekemisen malli sovellusten tuotannossa on tänä päivänä arkea, vaikka toki poikkeuksiakin yhä löytyy.

DevOpsin periaatteita ja ajattelumaailmaa on sittemmin otettu laajemmin käyttöön myös pilvialustan ja pilvipalveluiden hallinnassa sekä ylläpidossa.

CloudOps on sukua DevOpsille, mutta niiden sisällöt eroavat merkittävästi.

Mistä siinä DevOpsissa oli kyse?

DevOps on toimintamalli, joka auttaa ohjelmistokehitystiimejä toimimaan ketterästi jatkuvan kehittämisen periaatteita noudattaen. Nimensä mukaisesti DevOps tuo devaustiimin (Dev) ja IT-operaatioista vastaavan tiimin (Ops) lähemmäs toisiaan, jotta sovellusten kehitystyö, päivitykset, julkaisu ja monitorointi olisi mahdollisimman tehokasta.

DevOps ei siis missään nimessä poista IT Opsin tarvetta vaan se yhdistää devauksen ja sovelluksiin liittyvät operaatiot, jotta sovelluskehitys sekä sovellusten julkaisu hoituu ketterästi ja hallitusti.

Tiiviimpi yhteistyö parantaa koko ohjelmistokehityksen elinkaaren näkyvyyttä ja auttaa esimerkiksi eliminoimaan vika- ja häiriötilanteita.

DevOps yhdistää kolme asiaa: ihmiset, prosessit ja työkalut.

Mitä CloudOps tarkoittaa?

ITOpsin vastuualueita ovat tyypillisesti olleet verkkojen infrastruktuuri, palvelinten ja laitteiden hallinta sekä IT-tukipalvelut.

Pilviteknologian myötä syntyi tarve täysin uudenlaiselle teknologiaosaamiselle.

Pilvialustojen ja -palveluiden onnistunut käyttöönotto sekä operointi ei onnistu perinteisen IT-osaamisen voimin. Vaikka pilvenkin taustalta löytyy palvelinteknologiaa, toimintaympäristö muuttuu olennaisesti kun palvelimet ovat pilvipalveluntarjoajan konesalissa ja päälle tulee palvelukerros.

Vertauksena voisi sanoa, että vaikka osa sanoista ja termeistä on tuttuja, kieli on uusi.

DevOpsin keskiössä ovat sovellukset ja vielä tarkemmin sovelluskehityksen prosessi. CloudOpsin ytimessä on pilvialusta ja sen jatkuva optimointi.

CloudOpsissa on kyse pilven hallinnan ja operoinnin toimenpiteistä, joilla varmistetaan julkipilven avulla tuotettujen IT-palveluiden saatavuus. Kuten DevOpsissa, kyse on jatkuvan kehittämisen ja optimoinnin mallista, joka tähtää pilvipalveluiden ja pilven resurssien hyödyntämiseen mahdollisimman tehokkaasti sekä turvallisesti.

CloudOpds hyödyntää DevOpsin periaatteita ja pyrkii jatkuvasti tuomaan lisäarvoa pilvialustalle. Pilviteknologia tai -alusta ei sinällään tuota mitään arvoa. Arvo syntyy siitä mihin ja miten alustaa käytetään.

Jatkuva tekeminen luo arvoa

Pilven euromääräiset kustannukset voivat edelleen yllättää mikäli ymmärrystä ja osaamista ei löydy. Suurimpia syitä tähän ovat se, että ei ymmärretä miten pilven kustannukset oikeasti muodostuvat tai ei ole riittävästi osaamista kustannusten ja kapasiteetin optimointiin.

Pilven arvo ei ole yhtä kuin kustannukset. Kustannussäästöt ovat toki yksi osa arvoa, mutta yhtä tärkeitä asioita arvon rakentumisessa ovat pilviteknologian luomat mahdollisuudet ja innovaatiot sekä ylipäätään kaikki mikä helpottaa ja turvaa organisaation arkea.

Microsoftin Cloud Adoption Framework for Azure -viitekehyksestä löytyy kohta Manage, jonka yhteydessä todetaan osuvasti:

Delivering on a cloud strategy requires solid planning, readiness, and adoption. But it’s the ongoing operation of the digital assets that delivers tangible business outcomes.

Varsinainen arvo luodaan jatkuvan tekemisen kautta. CloudOps luo parhaan mahdollisen perustan arvon rakentamiselle ja kasvulle automaation, jatkuvan optimoinnin ja tietoturvan vahventamisen voimin.

Suositut artikkelit

Cloud Badass - Azure-webinaariOps ❤ Devs – sovelluskehittäjä, näin kesytät Azuren IaaS, CaaS, PaaS, FaaS, SaaS – mitä mikäkin tarkoittaa? Cloud Badass - Azure-webinaariMiksi ja milloin kannattaa valita Azure ja julkipilvi?

Managed Cloud for Azure

24/7 tuki, hallinta ja ylläpito Azure-ympäristöllesi. Olemme kokenut ja luotettava CloudOps-kumppani, joka auttaa kasvattamaan pilvialustasi arvoa.

Tutustu palveluun