Hae sivustolta

Pilvi ei ole strategia – kolme väärinkäsitystä pilvistrategiasta

Cloud Insights / Lukuaika 3 min
Julkaistu
Jussi Vento
Chief Marketing Officer

Strategialla ei mene hyvin. Sitä on pilkattu ja solvattu, siihen on suhtauduttu suorastaan välinpitämättömästi. Ketterät tahot ovat haukkuneet sitä hitaaksi.

Strategia-termiin yhdistetään usein pölyisiä ja raskaita mielikuvia. Suurin syy lienee se, että strategiatyö on monissa organisaatioissa tehty huonolla menestyksellä eikä strategiaa ole onnistuttu viemään käytäntöön.

Pilviteknologioiden hyödyntämisestä on tullut uusi normi jokaiselle digitalisoituvalle organisaatiolle. Gartnerin mukaan kuitenkin vain joka kolmannella organisaatiolla on dokumentoitu pilvistrategia.

Tämä on huolestuttavaa. Onko siis niin, että keskimäärin vain joka kolmas organisaatio tietää miksi ja miten he ovat siirtymässä pilveen?

Tässä on todennäköisesti tapahtunut väärinkäsitys ja strategiaa on ymmärretty väärin. Eikö olisi aika antaa strategialle mahdollisuus kertoa mikä se on, tai mikä se ei ole?

Pilvi on meidän strategia.

Pilvi ei ole strategia. Azure ei ole strategia. Eikä AWS ole strategia.

Infraa siirretään pilveen, jotta liiketoiminnan sovellukset saadaan entistä paremmin tukemaan liiketoiminnan tavoitteita. Pilvialusta mahdollistaa asioita, joihin konesalit eivät yksinkertaisesti vain taivu.

Pilvi ei ole strategia, mutta pilven käyttöönotto vaatii strategian. Pilvistrategia on osa teknologiastrategiaa, joka tukee liiketoiminnan strategiaa.

Liiketoimintastrategia, teknologiastrategia ja pilvistrategia
Pilvistrategia on osa teknologistrategiaa ja palvelee liiketoimintastrategiaa

 

Jos esimerkiksi liiketoiminnan strategiaan on kirjattu työn modernisointi sekä kenttätyöntekijöiden ja mobiliteetin kasvattaminen, on ensimmäinen askel miettiä millainen infraratkaisu mahdollistaisi tämän tavoitteen toteutumisen. Tässä tapauksessa pilven hyödyntäminen mobiliteetin kehittämiseksi on hyvin todennäköinen vaihtoehto, mutta se pitää pystyä perustelemaan kyvykkyyksien ja kustannusten näkökulmasta.

Teimme strategian, se siitä.

Strategiatyöpajoissa oli mieletön pöhinä päällä. Työpajojen jälkeen laadittiin dokumentti, joka sullottiin syvälle kassakaapin perukoille. Lopulta asiasta vaiettiin.

Strategia ei koskaan ole kerrasta poikki. Toimintaympäristöt ja teknologiat kehittyvät, strategian pitää elää ja kasvaa näiden muutosten mukana.

Strategia ei voi olla staattinen dokumentti vaan sen tulee olla dynaaminen ohjeistus halutun tilan saavuttamiseksi.

Meillä on jo strategia.

Jos teillä on jo pilvistrategia laadittuna ja olette matkalla kohti liiketoimintanne digitalisoimista, onneksi olkoon! Se on hieno homma.

Mutta, varmistan vielä mitä teidän strategiaan on kirjattu. Löytyykö teidän strategiasta seuraavat asiat:

Ajurit ja motivaatiot – mikä ajaa meitä kohti pilveä?
Pilvistrategia rakentuu liiketoiminnan tarpeiden ja tavoitteiden päälle. Pilvisiirtymän taustalla voi olla kriittisiä suoraan liiketoimintaan operatiiviseen puoleen kohdistuvia tapahtumia, migraation seurauksena syntyviä liiketoiminnallisia hyötyjä tai esimerkiksi uusiin kyvykkyyksiin ja palveluihin kohdistuvia odotuksia.

Liiketoiminnan tavoitteet – millaisia vaikutuksia ja tuloksia tavoittelemme?
Pilvistrategian täytyy olla linjassa eri liiketoimintojen tavoitteiden kanssa. Pilveen siirtyminen ei ole vain IT:n asia vaan muutos koskettaa koko liiketoimintaa. Miten esimerkiksi HR:n tarpeet ja tavoitteet pystytään saavuttamaan pilveä hyödyntämällä?

Business case – miten perustelet liiketoiminnallisen hyödyn?
Pilvi ei ole aina halvin vaihtoehto. Tämä on yksi yleisimpiä pilven myyttejä. Osana pilvistrategiaa palveluiden siirtäminen täytyy pystyä perustelemaan kustannusten näkökulmasta. Monessa tapauksessa sovellusten modernisointi ja pilvimigraatio on perusteltua sekä kustannusten että sovelluskehityksen näkökulmasta. Mutta, toisinaan osa palveluista kannattaa jättää pyörimään konesaliin elinkaarensa loppuun asti.

Ensimmäiset askeleet – miten lähdet liikkeelle?
Jotta suunnitelma ei jää vain idean tasolle, pilvistrategiaan on hyvä kirjata miten strategiaa lähdetään viemään käytäntöön. Priorisoi projekti tai määrittele pilotti, joka tuo kokemusta sekä kasvattaa ymmärrystä.

Käsi pois karkkilaatikolta!

Pilvistrategia ja pilven käyttöönotto ovat täysin eri asioita. Pilven käyttöönotto ei ole mikään strateginen liike, jos sitä ei ole linkitetty liiketoimintastrategiaan.

Pilvialustat ovat karkkilaatikoita, joiden sisältä löytyy tekoälyä, koneoppimista ja muuta makeaa. Herkuttelu ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu, jos pilvestä haluaa irti maksimaalisen hyödyn liiketoiminnalle.

Strategia on meidän Pilvipolku™ -mallimme ensimmäinen vaihe. Pilvistrategian pohjalta rakennetaan kestävä pilven hallintamalli sekä pohja sovellusten modernisoinneille. Strategia on on lopulta vain toimintaohje, joka määrittelee miksi ja miten pilven käyttöönotto tapahtuu.

Pikavoittojen perässä on turha juosta, jos tavoitteena on luoda kestäviä ratkaisuja. Monelle organisaatiolle monipilvi tai hybridipilvi on todennäköisin pilvisiirtymän vaihtoehto. Ilman suunnitelmallista tekemistä riskit ovat liian suuret hyötyihin nähden.

Suositut artikkelit

Cloud Badass - Azure-webinaariOps ❤ Devs – sovelluskehittäjä, näin kesytät Azuren IaaS, CaaS, PaaS, FaaS, SaaS – mitä mikäkin tarkoittaa? Cloud Badass - Azure-webinaariMiksi ja milloin kannattaa valita Azure ja julkipilvi?
Cloud Badass - Azure-webinaari

Webinaari: Hyvän pilvistrategian elementit

Pilvistrategia ei ole ylätason huurustelua ja käsitteiden dokumentoimista vaan toimintaa ja tekemistä aidosti ohjaava dokumentti. Webinaarissa kerromme millaisista elementeistä hyvä pilvistrategia rakentuu.

Katso webinaari