Hae sivustolta

Pilvivalmennus kuroo umpeen pilven osaamisvajetta

Cloud Skills / Lukuaika 2 min
Julkaistu
Juha Mutta
Cloud Transformation Executive

Pilvipalveluista tuli koronavuonna merkittävä tukiranka monelle yritykselle kun siirryttiin etätyömoodiin ja palveluita kehitettiin vastaamaan muutoksen tuomia tarpeita. Korona ajoi digitalisaatiota eteenpäin väkevämmin kuin yksikään digitalisaatiostrategia.

Yritykset etsivät keinoja innovoida nopeammin ja tehokkaammin. Asiakkaiden ja työntekijöiden muuttuvat tarpeet motioivat rakentamaan uusia palveluita hyödyntäen muun muassa pilven kyvykkyyksiä.

Pilvi lupaa paljon, mutta teknologia ei itsessään tuo lisäarvoa. Pilven lupaamat hyödyt ja teknologian tuoma lisäarvo realisoituvat tekemällä asioita hallitusti ja fiksusti.

Pilvipalveluiden kasvun myötä tarve osaamiselle myös luonnollisesti kasvoi. Totuus on kuitenkin edelleen se, että pilviosaajista on huutava pula. Tämä on tullut esille useassa selvityksessä.

IT-investoinnit kasvavat, mutta tämä ei korreloi osaamisen kasvun kanssa.

Flexeran State of the Cloud 2020 -selvityksen mukaan suurin haaste, etenkin pilvisiirtymän alkuvaiheessa oleville yrityksille, on osaamisen puute. Pilvisiirtymässä pidemmällä oleville yrityksille suurin haaste on pilven kulujen hallinta.

Myös omassa Julkipilven tila 2020 -selvityksessämme, jossa haastattelimme viidenkymmenen yrityksen tietohallintopäättäjää, osaaminen nousi yhdeksi suurimmista haasteista tietoturvan ja pilven hallinnan rinnalla.

Kehityksen vauhti on äärimmäisen julmaa; hyperskaalan pilvialustoille julkaistaan vuosittain tuhansia uusia ominaisuuksia.

Pilviteknologioiden käyttöönotto, ylläpito ja kehittäminen vaativat erilaisia taitoja ja kyvykkyyksiä kuin perinteisen IT-infran pyörittäminen. Ymmärrystä pitäisi löytyä asioista, kuten:

 • Pilviarkkitehtuuri
 • Pilven tietoturva
 • Pilven hallintamalli (governance)
 • Pilven hallinta ja ylläpito (CloudOps)
 • Pilvi ja DevOps
 • Koneoppiminen, tekoäly, IoT
 • Pilvialustat – Azure, AWS, Google Cloud

Kehityksen vauhti on äärimmäisen julmaa; hyperskaalan pilvialustoille julkaistaan vuosittain tuhansia uusia ominaisuuksia.

Mitä vaihtoehtoja yrityksillä on tämän osaamisvajeen kuromiseen? Mistä repiä riittävä osaaminen? Vaihtoehdot ovat

 1. osaamisen ulkoistaminen
 2. uusien henkilöiden palkkaaminen (ja metsästäminen)
 3. henkilöstön jatkuva kouluttaminen

Uusi Pilvivalmennus-koulutusohjelma taklaa näistä viimeisen vaihtoehdon.

Pilvinoviisista pilvinatiiviksi

Pilvivalmennus on evoluutiota Julkisen pilven akatemiasta, jota toteutimme yhdessä Taitotalon kanssa. Olemme keränneet runsaasti palautetta asiakkailtamme ja halusimme tämän palautteen pohjalta rakentaa uudenlaisen koulutusohjelman vastaamaan modernin työelämän ja kovaa vauhtia kehittyvän pilvimaailman tarpeita.

Pilvivalmennus-koulutusohjelma on jäsenyysperiaatteella toimiva koulutusohjelma. Jäsenyys on kerrallaan voimassa 12 kuukautta ja jäsenyyden aikana opiskelija voi osallistua koulutusmoduuleihin rajattomasti.

Koulutustarjotin sisältää 18 käytännönläheistä moduulia, joissa käymme läpi pilviteknologioiden käyttöönottoon, kehittämiseen ja ylläpitoon liittyviä parhaita käytäntöjä. Päivitämme moduuleja jatkuvasti, jotta opiskelijat pystyvät helposti seuraamaan teknologioiden kehitystä.

Pilvivalmennus pähkinänkuoressa:

 • Keskiössä hyperskaalan pilvialustat Microsoft Azure, AWS ja Google Cloud
 • Rajaton osallistuminen koulutuksiin
 • Koulutuksilla on aina toteutumistakuu
 • Cloud Training Platform – kollaboraatioalusta kaikille jäsenille
 • Erittäin kattavat ja jatkuvasti päivittyvät sisällöt
 • Live-koulutuksia ja on-demand tallenteita
 • Käytännön harjoituksia ja oma labraympäristö harjoittelua varten

Markkinoilta löytyy koulutuspalveluita, joiden tarkoituksena on valmistaa opiskelijaa sertifiointitestien suorittamiseen. Osalle sertit ovat tärkeitä, osalle ei.

Pilvivalmennuksen lähtökohta on nimenomaan ollut pilviosaamisen kehittäminen mahdollisimman laaja-alaisesti ja konkreettisesti. Varmuus tekemiseen syntyy likaamalla kädet käytännössä.

Toinen tärkeä lähtökohta on ollut pilviteknologioiden ja pilvialustojen kehityksen seuraaminen sekä taitojen pitäminen ajan tasalla.

Lue lisää Pilvivalmennuksesta.

Suositut artikkelit

Cloud Badass - Azure-webinaariOps ❤ Devs – sovelluskehittäjä, näin kesytät Azuren IaaS, CaaS, PaaS, FaaS, SaaS – mitä mikäkin tarkoittaa? Cloud Badass - Azure-webinaariMiksi ja milloin kannattaa valita Azure ja julkipilvi?

Lataa Pilvivalmennuksen esite ja vakuuta itsesi, tiimisi ja esimiehesi 🙂

Olemme koonneet esitteeseen moduulien kuvaukset sekä koulutuksen hyödyt.

Miten näitä tietoja käsitellään? Tutustu tietosuojaselosteeseemme.

Webinaari: Tietoturva ja identiteetin suojaus Microsoft-teknologioilla

Webinaarissa käymme läpi identiteetin suojausta Microsoftin teknologioita hyödyntäen sekä sivuamme erilaisia hyökkäysvektoreita. Käymme läpi teknisiä ratkaisuja, jotka sopivat erilaisiin tietoturvauhkiin.

Ilmoittaudu mukaan