Hae sivustolta

Laattapiste Oy

Azure digi- ja pilviloikan ytimessä

Cloud ConsultationManaged Cloud

Laattapiste Oy on suomalainen perheyritys ja maan johtava, yli 150 henkilöä työllistävä, pintamateriaalien, kiinnitys-, tasoitus-, oikaisu- ja vedeneristysratkaisuiden sekä kylpyhuonekokonaisuuksien toimittaja.

Vuonna 2018 Laattapiste lähti hakemaan IT:n kokonaisulkoistusta. Taustalla oli tavoite kehittää digitaalista liiketoimintaa ja tehdä pilviloikka.

– Meillä oli selkeä linjaus kohti pilveä. Pilvi oli ainoa järkevä ratkaisu lähteä rakentamaan aidosti skaalautuvaa liiketoimintaa, kertoo Laattapisteen Chief Digital Officer Joonas Tammisto.

Laattapiste kävi kokonaisulkoistuksen osalta läpi 38 ehdokasta ja totesi, että paras ratkaisu oli löytää sopivat kumppanit vastaamaan eri osa-alueista.

– Halusimme löytää ennen kaikkea kumppanit, jotka jakoivat arvomaailmamme ja joilla oli kyky kasvaa meidän mukana. Pilvi oli kasvusuunta, joka saneli myös perus-IT:n suunnan.  Pilven osalta oli tärkeää löytää oikeasti osaava kumppani.

Laattapiste valitsi Loihde Cloudonin vastaamaan Azuren ylläpidosta ja hallinnasta sekä Azure-asiantuntijapalveluista.

– Haastatteluissa kävi nopeasti ilmi, kenen kumppaneiden kanssa pystymme kasvamaan. Heti ekan tapaamisen jälkeen kävi selväksi, että Loihde Cloudon on pilvipuolelle oikea kumppani, Joonas toteaa.

 

 

Me haluamme itse keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen, tämä on se juttu. Siksi haluamme osaavaa palvelua kumppanilta, ja sitä saamme tällä hetkellä.

Joonas Tammisto, Chief Digital Officer, Laattapiste Oy

Skaalautuvuus, kustannustehokkuus ja toimintavarmuus ajavat kohti pilveä

Laattapisteen pilvisiirtymää on tehty pätkä kerrallaan. Jo olemassa olevia palveluita on siirretty pilveen. Tällä hetkellä esimerkiksi verkkopalvelu, verkkokauppa ja tuotetiedon hallinta pyörivät Azuren päällä.

– Azure on meille elintärkeä alusta, kuten Microsoftin ekosysteemi ylipäätään. Osana pilviloikkaa uusimme IT-kumppanimme kanssa koko työasemakantamme Microsoftin Surface -laitteiksi ja Loihde Cloudon oli tässä merkittävässä roolissa auttamassa myös Intunen käyttöönotossa. Tavoitteena on siirtyä täysin julkipilveen. Tärkeimmät syyt tähän ovat skaalautuvuus, kustannustehokkuus ja toimintavarmuus, Joonas sanoo.

Joonas näkee pilven uudet kyvykkyydet suurena mahdollisuutena. Esimerkiksi tekoälyä voidaan hyödyntää tuotehallinnassa ja kuvien tunnistamisessa.

– Kun perusasiat on saatu kuntoon ja siirtymä maaliin, pääsemme miettimään miten voimme ratkoa käytännön ongelmia hyödyntäen pilven kyvykkyyksiä.

Pilvisiirtymän alkuvaiheessa luotiin hallintamalli Azure-ympäristölle. Joonaksen mielestä tämä on ollut äärimmäisen tärkeää onnistumisen kannalta.

– Yksi tärkeimpiä juttuja meille on ollut Governance eli pilven hallintamalli, jonka loimme yhdessä projektin alkuvaiheessa. Tämä asetti pohjan kaikelle tekemiselle. Nyt meillä on yhteiset pelisäännöt ja mustaa valkoisella kaikille toimittajille, miten pilven resurssien kanssa toimitaan. Kun työ tehtiin pilvisiirtymän alussa, on monelta harmilta vältytty sen jälkeen.

Pitkän parisuhteen ja kumppanuuden salaisuus

Laattapisteellä uskotaan pitkiin kumppanuuksiin. Joonaksen mukaan kyse on eräänlaisesta parisuhteesta, jonka ytimessä on dialogi kumppanien kanssa.

– Tärkeintä on avoin, rakentava keskustelu ja halu ratkoa ongelmia keskustelemalla.

Kommunikointi on myös läpinäkyvää eri toimijoiden välillä.

– Meillä on yhteinen kanava kaikkeen. Esimerkiksi devaajat voivat olla suoraan yhteydessä Loihde Cloudoniin ja saavat nopeasti vastauksia. Lisäksi valvonta ja herätteet on automatisoitu, tiedonkulku on tällöin läpinäkyvää kaikille kumppaneille kaikissa kanavissa.

Pilviosaamista ja -ymmärrystä ei voi kuitenkaan täysin ulkoistaa. Laattapisteen omat IT-asiantuntijat ovat hakeneet osaamista Julkisen pilven akatemian avulla.

– Akatemia herätti paljon kysymyksiä hyvässä mielessä ja koettiin todella hyödylliseksi. Talossa on aiemmin ollut hyvin perinteinen IT. Nyt kun mennään kohti julkipilveä, on tärkeää, että myös meidän omat asiantuntijat ymmärtävät mistä on oikeasti kyse. Muun muassa Power Automate otettiin nopealla aikataululla sisäisesti IT:n käyttöön. Ratkaisun avulla olemme pystyneet toteuttamaan hyvinkin ketterästi sisäisiä palveluita, joiden toteuttaminen omin voimin ei olisi aikaisemmin ollut mahdollista.

Pitkän parisuhteen salaisuus ei kuitenkaan ole vain keskustelua ja asiantuntemusta. Kumppanin täytyy pystyä tuottamaan selkeää lisäarvoa parisuhteeseen, jotta itse voi keskittyä olennaiseen.

– Me haluamme itse keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen, tämä on se juttu. Siksi haluamme osaavaa palvelua kumppanilta, ja sitä saamme tällä hetkellä, Joonas sanoo.