Hae sivustolta

Vie pilviympäristösi yhteentoista

Cloud Insights / Lukuaika 2 min
Jarno Mäki
Julkaistu
Jarno Mäki
Chief Executive Officer

Monella organisaatioilla on selvä tahtotila siirtyä pilveen. Tästä kertoo muun muassa se, että pilvipalveluiden käyttö on kasvanut vauhdilla. Mutta, kaikille pilven hyödyt eivät ole vielä realisoituneet.

Haaste: tahtoa on, mutta transformaatio polkee paikoillaan

Pöydältä tai kassakaapista saattaa löytyä jopa pilvistrategia tai roadmap pilvipalveluiden käyttöönotolle, mutta syystä tai toisesta transformaatio ei etene ja pilvisiirtymä jumittaa paikoillaan.

Pilviteknologian hyödyt houkuttelevat ja ymmärrettävästi organisaatiot haluavat edetä nopeasti. Totuus on kuitenkin se, että transformaatiota ei viedä maaliin pikatoivoilla.

Onnistunut pilvisiirtymä vaatii vahvaa ymmärrystä pilvimaailman mekaniikasta.

Kun siirryt konesalista pilveen IT:n kustannusrakenne menee uusiksi sekä vastuunjako muuttuu olennaisesti. Osa ylläpidosta siirtyy palveluntarjoajalle, mutta oma IT-infrastruktuuri vaatii silti edelleen ylläpitoa ja kehittämistä. Pilvimaailmassa tekemisen luonne vain muuttuu.

Muutos ei koske pelkästään omaa organisaatiotasi vaan myös kumppaneitasi. Uusi tilanne vaatii uudenlaisia ratkaisuja sekä aikaan sopivia palvelumalleja.

Pilvivetoisessa IT-infrastruktuurin kehittämisessä organisaatiosi siirtyy yhä enemmän projektiluontoisesta kehittämisestä jatkuvan kehittämisen malliin.

Miksi näin?

Ensinnäkin, vauhti lisääntyy. Pilvialustat itsessään kehittyvät jatkuvasti ja kehityksessä on syytä pysyä mukana.

Toiseksi, DevOps ja jatkuvan tekemisen malli koskee myös pilvialustoja. Päivitysten testaukset ja deploymentit tapahtuvat päivittäin, ei kuukausien välein.

Kolmanneksi, liiketoiminnan nälkä kasvaa kilpailun kovetessa. Liiketoimintojesi vetäjillä riittää takuulla tarpeita, toiveita sekä unelmia. Pilvi varustettuna uusilla kyvykkyyksillä voi hyvinkin toimia valttikorttina tai porttina uusien innovaatioiden kehittämisessä.

Ja, vielä neljänneksi, organisaatiosi IT-ympäristöt monimutkaistuvat entisestään. Ympäristöjen hallinta vaatii enemmän resursseja kuin koskaan aiemmin.

Uusi maailma vaatii uudenlaisia ratkaisumalleja

Kun siirryt pilveen, IT:n rooli ja tekemisen luonne muuttuu. Ajatellaan esimerkiksi IT-infrastruktuurin kustannuksia. Konesaliin nojaavan infran kohdalla pääomaa sidottiin omaan rautaan, jolloin kustannusten laskeminen oli melko suoraviivaista.

Pilven kanssa kustannuksia ei pelkästään lasketa vaan niitä hallitaan ja optimoidaan jatkuvasti.

Olennainen muutos on tämä: pilven hyötyjen lunastaminen vaatii jatkuvaa kehitystä.

Tämä muutos ei koske pelkästään omaa organisaatiotasi vaan myös kumppaneitasi. Uusi tilanne vaatii uudenlaisia ratkaisuja sekä aikaan sopivia palvelumalleja.

Juuri näitä tarpeita varten olemme kehittäneet uniikin palvelumallin, joka auttaa viemään pilvesi aina yhteentoista asti.

Ratkaisu: CloudEleven™ – pilvitekeminen ja ympäristöt yhteentoista

CloudEleven™ on jatkuvaan tekemiseen nojaava kumppanuusmalli, joka skaalautuu tarpeidesi mukaan ja mahdollistaa tarvittaessa jopa täyden pilviulkoistuksen.

CloudEleven™ tuo kokenutta asiantuntemusta pöytään sekä auttaa viemään pilvisiirtymääsi eteenpäin organisaatiosi vision mukaisesti.

Ratkaisun ytimessä on kolme asiaa.

Ensimmäinen asia on jatkuvat asiantuntijapalvelut. Varaamme pilviasiantuntijoidemme aikaa käyttöösi sovitun tarpeen mukaisesti edistämään pilven tärkeimpiä kehityskohtia.

Toiseksi, tarjoamme pilvialustallesi jatkuvan ylläpidon ja hallinnan 24/7. Pidämme huolen, että  alustasi on aina optimoitu tarpeidesi ja tavoitteidesi mukaisesti.

Kolmanneksi, palvelumalli sisältää jatkuvat tukipalvelut. Eli kun teillä tulee mitä tahansa alustaan liittyviä kysymyksiä, ongelmia tai muuta akuuttia, autamme ja reagoimme nopeasti.

CloudEleven™ yksinkertaistaa pilven hallintaa ja kehittämistä. IT-asiantuntijasi voivat keskittyä tukemaan liiketoiminta. Me pidämme huolen pilvestäsi ja varmistamme, että transformaatio etenee suunnitelmien mukaisesti.

Suositut artikkelit

Cloud Badass - Azure-webinaariOps ❤ Devs – sovelluskehittäjä, näin kesytät Azuren IaaS, CaaS, PaaS, FaaS, SaaS – mitä mikäkin tarkoittaa? Cloud Badass - Azure-webinaariMiksi ja milloin kannattaa valita Azure ja julkipilvi?