Hae sivustolta

Onko pilvi yrityksellesi varasto vai alusta?

Cloud Insights / Lukuaika 2 min
Julkaistu
Jussi Vento
Chief Marketing Officer

Valtaosa suomalaisista yrityksistä on pilvessä. Osa on mennyt pilveen ihan tosissaan ja suunnitelmallisesti, osa on ajautunut sinne vahingossa ja osa ei välttämättä tiedä olevansa pilvessä - tai ei ainakaan täysin myönnä sitä.

Kokemukset kentältä kertovat, että osa yrityksistä on hieman pettynyt pilvisiirtymän ensimmäisiin vaiheisiin. Virtuaalikoneita ja/tai dataa on siirrelty konesaleista pilveen, mutta pilven hyödyt eivät ole realisoituneet. Pahimmillaan pilven käyttö sekä kulutus on karannut käsistä ja IT-infran kustannukset ovat jopa kasvaneet.

Kun mietitään pilven hyötyjen toteutumista, asian ydin on tässä: onko pilvi yrityksellesi varasto vai alusta?

Pilven hyödyt eivät toteudu, jos sitä ajatellaan pelkästään kapasiteettina tai vaihtoehtona konesalille.

Pilvi alustana

Palvelukerros erottaa pilven ja konesalin toisistaan. Se myös mahdollistaa pilven hyödyt suhteessa konesaliin. Pilveä voi ja kannattaa toki hyödyntää varastona sekä tallennuspaikkana, mutta pilven todellinen voima ja potentiaali tulevat esille vasta, kun pilveä ajattelee alustana.

Varasto on paikka, jonne säilötään ja tallennetaan asioita. Varastot ovat hyödyllisiä. Datalle ja sovelluksille pitää olla jokin paikka.

Alusta on paljon enemmän kuin varasto. Käsite itsessään jo viittaa siihen, että se on jotain, jonka päälle voidaan rakentaa.

Jos katsoo Microsoft Azuren ratkaisuvalikoimaa, niin alustan ajatus avautuu hyvin. Sieltä löytyy kategoriat:

  • Application development
  • AI
  • Cloud Migration
  • Data and analytics
  • Hybrid cloud and infrastructure
  • Security and governance

Näiden lisäksi löytyy myös toimialakohtaisia ratkaisuja.

Jaottelu menee vielä hienommaksi kun katsoo Azuren tuotteiden jaottelua: AI + Machine Learning, Analytics, Blockchain jne. Tuotteiden joukosta löytyy tietenkin myös kategoria Storage.

Tätä valikoimaa vasten pilven vertaaminen konesaliin tuntuu ihan järjettömältä. Toki, teoriassa, joku voisi rakentaa vastaavat ratkaisut ja kyvykkyydet omaan konesaliinsa. Tämä tietenkin vaatisi aika paljon resursseja. Mutta, jos tekoälyä saa kaupan hyllyltä vieläpä kulutukseen perustuvalla hinnoittelulla, niin miksi ihmeessä käyttäisit omia resurssejasi tekoälykyvykkyyden kehittämiseen?

Kun näkökulmaa laajentaa varastosta alustaan, pilvi tarjoaa esimerkiksi:

  • Työkaluja moderniin sovelluskehitykseen
  • Kyvykkyyksiä, jotka avaavat mahdollisuuksia uusien palveluiden tuottamiselle sekä liiketoiminnan kehittämiselle
  • Kykyä reagoida nopeasti toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin
  • Palveluita liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen

Jos tekoälyä saa kaupan hyllyltä vieläpä kulutukseen perustuvalla hinnoittelulla, niin miksi ihmeessä käyttäisit omia resurssejasi tekoälykyvykkyyden kehittämiseen?

Näkökulma täytyy siis laajentaa varastosta liiketoimintaa tukevaan alustaan.

Uusi aikakausi

Pilviteknologian myötä IT:n rooli on muuttunut olennaisesti. Ensinnäkin, IT tekee entistäkin tiiviimpää yhteistyötä sekä sovelluskehityksen että liiketoiminnan kanssa. Toiseksi, tekeminen on muuttunut pistemäisistä projekteista entistä enemmän jatkuvaan tekemiseen ja kehittämiseen.

Pilvi vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja hallintaa, mutta aivan eri mielessä kuin konesalin kohdalla. Tämä tarkoittaa myös, että pilviteknologia vaatii uudenlaista osaamista ja ymmärrystä.

Pilviympäristöjen kanssa myös hallinta monimutkaistuu, kun pilven resursseja hyödynnetään eri puolilla organisaatiota. Tästä syystä tarvitaan hallintamalleja, joissa määritellään selkeät pelisäännöt pilven resurssien hyödyntämiselle.

Pilvi liiketoiminnan alustana ei ole vain IT:n asia.

Näkökulman muutos varastosta alustaan tarkoittaa siis myös sitä, että sekä ajattelu että tekemisen tapa muuttuu. Pilvi liiketoiminnan alustana ei ole vain IT:n asia. Kun organisaatiossa ymmärretään laajemmin pilven mahdollisuudet, kehityspolut ja kokeilut voivat saavat alkunsa IT:n ulkopuolella.

Oikea kysymys

Osa organisaatioista on mennyt pilveen vastaamatta olennaiseen kysymykseen: miksi ylipäänsä valitsemme pilven? Tämä kysymys erottaa strategian ja käyttöönottosuunnitelman toisistaan. Käyttöönottosuunnitelma vastaa kysymykseen ”miten”, pilvistrategia puolestaan kertoo ”miksi”.

Pilviteknologian kanssa kannattaa ja täytyy aina katsoa hieman pidemmälle kuin mitä keihäs lentää juuri tällä hetkellä. Esimerkiksi kustannushyödyt eivät välttämättä realisoidu heti, mutta teknisen velan kasvattaminen ja odottamisen hintalappu voi olla vieläkin suurempi. Pilven kustannusrakenne on täysin erilainen konesaliin verrattuna, joten kustannushyötyjä pitää myös tarkastella eri tavalla.

Pilvi elää ja kehittyy jatkuvasti. Tämä tarkoittaa myös, että pilvistrategian, hallintamallin ja osaamisen tulee myös kehittyä pilviteknologian rinnalla.

Paras tapa lähteä liikkeelle pilven kanssa on rakentaa oikea business case, jota tukemaan valitaan sopiva pilottihanke.

Niin kauan kuin pilvi nähdään pelkkänä tallennuspaikkana, sen suurin potentiaali jää hyödyntämättä. Tästä syystä, pilviteknologian hyödyntämistä kannattaa ehdottomasti lähteä avaamaan ja pohtimaan kyvykkyyksien kautta.

Suositut artikkelit

Cloud Badass - Azure-webinaariOps ❤ Devs – sovelluskehittäjä, näin kesytät Azuren IaaS, CaaS, PaaS, FaaS, SaaS – mitä mikäkin tarkoittaa? Cloud Badass - Azure-webinaariMiksi ja milloin kannattaa valita Azure ja julkipilvi?